023 527 27 26 info@carterfiscaal.nl

Parkeerkosten werknemer

21 feb 2023 | 0 Reacties

De werkgever kan een parkeergelegenheid aan een werknemer vergoeden, verstrekken of ter beschikking stellen. Wat zijn de gevolgen voor de loonheffingen? Maakt het daarbij uit of de werknemer met een eigen vervoermiddel reist of met een vervoermiddel van de zaak? En maakt het uit waar de parkeergelegenheid zich bevindt: in of bij de woning van de werknemer of bij de plek van het werk?

Bij een parkeergelegenheid kunt u denken aan een (vaste) parkeerplaats, parkeerdek, garage of oprijlaan voor een auto, maar ook aan een stallingsruimte voor een motor of een fiets. De plek van het werk kan de vaste arbeidsplaats van de werknemer zijn, maar ook het adres van een klant.

  1. De werknemer reist met zijn eigen auto

Een werkgever kan parkeergelegenheid onbelast ter beschikking stellen als de parkeergelegenheid zich op de werkplek bevindt. Hiervoor geldt een nihilwaardering.

Werkplek
Een werkplek is elke plaats waar de werknemers werken en waarvoor de werkgever op grond van de Arbeidsomstandighedenwet verantwoordelijk is. De zorgplicht voor de werkplek kan blijken uit een Arbo plan of uit de risico-inventarisatie en -evaluatie die de werkgever op grond van de Arbeidsomstandighedenwet moet maken.

Gebruiken de werknemers een parkeergelegenheid in de omgeving van de werkplek? Dan maakt deze deel uit van de werkplek als de werkgever verantwoordelijk is voor die parkeergelegenheid. Dat wil zeggen dat een werknemer de werkgever met succes aansprakelijk kan stellen als door nalatigheid van de werkgever bijvoorbeeld zijn auto beschadigd raakt. Als de werkgever deze parkeergelegenheid ter beschikking stelt, waardeert hij deze op nihil.

Parkeren op het bedrijfsterrein van de werkgever
Een parkeerplaats of -garage op het bedrijfsterrein van de werkgever is onderdeel van de werkplek. Voor deze parkeervoorziening geldt een nihilwaardering. De werkgever kan deze parkeergelegenheid onbelast ter beschikking stellen.

Parkeren op andere plekken
Ligt de parkeerplaats of -garage niet op het bedrijfsterrein van de werkgever? Dan is het de vraag of de werkgever hiervoor verantwoordelijk is. Is dat het geval, dan geldt een nihilwaardering als de werknemer zijn auto daar parkeert in het kader van zijn werkzaamheden. De werkgever kan de parkeergelegenheid dan onbelast ter beschikking stellen.

Is de werkgever niet verantwoordelijk voor de parkeerplaats of -garage? Dan is het vergoeden, verstrekken of ter beschikking stellen van de parkeergelegenheid loon van de werknemer voor zover dit loon samen met een kilometervergoeding hoger is dan € 0,21 per kilometer. De parkeergelegenheid wordt gewaardeerd op de waarde in het economische verkeer of de factuurwaarde. De werkgever mag dit loon aanwijzen als eindheffingsloon.

Vergoeding voor parkeerkosten
Geeft de werkgever een vergoeding voor parkeerkosten? Dan is de nihilwaardering niet van toepassing. De vergoeding is dan loon van de werknemer voor zover dit loon samen met een kilometervergoeding hoger is dan € 0,21 per kilometer. De werkgever mag dit loon aanwijzen als eindheffingsloon.

Parkeren bij de woning van de werknemer
De woning van de werknemer is uitgezonderd van het begrip werkplek. Het vergoeden, verstrekken en ter beschikking stellen van parkeergelegenheid in of bij de woning van de werknemer is daarom belast. De werkgever mag dit loon aanwijzen als eindheffingsloon.

  1. De werknemer reist met een auto van de zaak

Als de werknemer een parkeervergunning op kenteken heeft of een stalling die alleen bestemd is voor het vervoermiddel van de zaak, dan hoort de vergoeding, verstrekking of terbeschikkingstelling van de vergunning of stalling niet tot het loon. De kosten van de parkeervergunning of stalling zijn intermediaire kosten.

Parkeren bij de woning van de werknemer
Ook een parkeervergunning of stalling op naam van de werknemer voor parkeergelegenheid bij zijn woning zijn intermediaire kosten als de parkeergelegenheid alleen gebruikt kan worden voor de auto van de zaak.

Kan deze parkeergelegenheid ook gebruikt worden voor andere vervoermiddelen? Dan is het vergoeden, verstrekken of ter beschikking stellen van deze parkeergelegenheid loon voor de werknemer. De werkgever mag dit loon aanwijzen als eindheffingsloon.

Vergoeding voor garage werknemer
Als de werknemer het vervoermiddel van de zaak in zijn garage zet, is soms sprake van een reële (zakelijke) verhuursituatie. Dat is het geval als de werknemer de garage uitsluitend voor het vervoermiddel van de zaak gebruikt. De werkgever kan de werknemer dan voor het gebruik van de garage een onbelaste vergoeding geven in de vorm van huur.

Als de garage gedeeltelijk ter beschikking van de werknemer blijft staan, bijvoorbeeld voor opslag, is er geen sprake van een reële verhuursituatie. Een vergoeding voor het gebruik van de garage is dan loon van de werknemer. De werkgever kan dit loon ook aanwijzen als eindheffingsloon.